صفحه نخست | سخن سبز | در باره مسجد | فعالیت ها | برنامه ها | حماسه حضور | نخبگان | حامیان | پرسش و پاسخ | نوا و نما | پیوندها | ارتباط با ما

 
 

سوالات و پاسخ

مسابقه فرهنگی هفته دفاع مقدس

1- صدام با پاره کردن کدام قرارداد عملا به ايران اعلام جنگ کرد؟

الف-1989

ب- 1975 الجزاير

ج- 1998

د- 1957 الجزاير

-2 خرمشهر بعد از چند روز مقاومت و در چه روزی سقوط کرد؟

الف- 40 روز مقاومت 10 آبان 59

ب- 30 روز مقاومت 30 مهر 59

ج- 34 روز مقاومت 4 آبان 59

د- 14 روز مقاومت 14 مهر 59

-3 اولين عمليات مشترک ارتش و سپاه که به پایان محاصره آبادان انجاميد چه نام داشت؟

الف- بيت المقدس

ب- فتح المبين

ج- ثامن الائمه (ع)

رمضان

4- جمله معروف من دست و بازوي شما را مي بوسم و بر اين بوسه افتخار مي کنم را امام (ره) بعد از کدام عمليات فرمودند؟

الف- فتح المبين

ب- بيت المقدس

ج- کربلاي 5

د- والفجر 8

5- خرمشهر درچند مرحله و در کدام عمليات و در چه تاريخي آزاد شد؟

الف- 3 مرحله بيت المقدس 3 خرداد 60

ب- 4 مرحله فتح المبين 3 خرداد 60

ج- 3مرحله بيت المقدس 3 خرداد 61

د- 4 مرحله بيت المقدس 3 خرداد 61

-6 سردار شهيد محمد ابراهيم همت فرمانده لشکر 27 محمد رسول ا... (ص) در کجا و در چه عملياتي به شهادت رسيد؟

الف- جزيره مجنون عمليات خيبر

ب- شوش فتح المبين

ج- پاسگاه زيد رمضان

د- جزيره مجنون عمليات بدر

-7 در کدام عمليات نيروهاي ايراني موفق به تصرف يکي از شهرهاي مهم عراق شدند؟

الف- والفجر 8 فاو

ب- رمضان - بصره

ج- والفجر 8 بصره

د- والفجر مقدماتي - العماره

-8 طرح دفاع متحرک عراق پس از عمليات والفجر 8 منجر به سقوط کدام يک از شهرهاي ايران شد؟

الف- خرمشهر

ب- مهران

ج- اسلام آباد

د- هيچکدام

-9 عمليات کربلاي 5 در کدام منطقه انجام گرفت و فرمانده لشکر 14 امام حسين (ع) که در اين عمليات به شهادت رسيد چه نام داشت؟

الف- شلمچه شهيد رضا دستواره

ب- جزيره مجنون شهيد همت

ج- شلمچه شهيد عباس کريمي

د- شلمچه شهيد حسين خرازي

-10 حاج احمد متوسليان فرمانده لشکر 27 محمد رسول ا... (ص) در چه تاريخي و توسط چه کساني ربوده شد؟

الف- 10/4/60  نيروهاي اسرائيلي

ب- 14/4/60  فالانژهاي لبناني

ج- 14/4/61 فالانژهاي لبناني

د- 10/4/61 نيروهاي اسرائيلي

-11 سپهبد شهيد صياد شيرازي در زمان جنگ چه مسئوليتي را بر عهده داشت؟

الف- فرمانده لشکر 92 زرهي خوزستان

ب- فرمانده نيروي هوايي ارتش ج.ا.ا

ج- فرمانده نيروي دريايي ارتش ج.ا.ا

د- فرمانده نيروي زميني ارتش ج.ا.ا

12- فرماندهي سپاه خوزستان در شروع حمله صدام به اين استان را چه کسي بر عهده داشت؟

الف- شهيد محمد جهان آرا

ب- شهيد حسين علم الهدي

ج- جاويد الاثر مهدي هاشمي

د- دريابان علي شمخاني

13- قطعنامه 598 در نتيجه کدام يک از عمليات موفقيت آميز ايران به تصويب رسيد؟

الف- والفجر 8 اروند

ب- کربلاي 5 شلمچه

ج- مرصاد اسلام آباد غرب

د- بيت المقدس خرمشهر

14- نيروي هوايي ارتش بعث عراق در چه تاريخي مردم بي دفاع حلبچه را بمباران شيميايي کرد و در نتيجه اين حمله وحشيانه چند نفر از مردم اين شهر به شهادت رسيدند؟

الف- اسفند 66 5000 نفر

ب- اسفند 67 بيش از 5000 نفر

ج- اسفند 64- 5000 نفر

د- اسفند 67 کمتر از 5000 نفر

15- کدام يکي از شهرهاي ايران تا پايان جنگ در اشغال عراق باقي ماند؟

الف- سوسنگرد

ب- بستان

ج- نفت شهر

د- سومار

16- کدام خلبان شجاع ايراني بود که ماندن در جنگ را به سفر حج ترجيح داد و در عيد قربان به شهادت رسيد؟

الف- شهيد احمد کشوري

ب- شهيد علي اکبر شيرودي

ج- شهيد عباس دوران

د- شهيد عباس بابايي

17- قطعنامه 598 در چه تاريخي توسط ايران پذيرفته شد؟

الف-25/4/67

ب- 26/4/67

ج- 27/4/67 

د- 28/4/67

18- سايت قدرتمند موشکي و رادارهاي 4 و 5 ارتش عراق در چه عملياتي به تصرف نيروهاي ايراني درآمد؟

الف- محرم

ب- رمضان

ج- فتح المبين

د- بيت المقدس

19- پل ابتکاري شهيد چمران چه نام داشت و در کدام منطقه احداث شد؟

الف- سابله در بستان

ب- کرخه نور در سوسنگرد

ج- بعثت در اروند

د- سابله در دهلاويه

20- عمليات رمضان در چه تاريخي و در چه منطقه اي صورت گرفت؟

الف- جزيره مجنون 5/4/61

ب- شلمچه ــ 23/4/61

ج- زيد 5/5/61

د- جزيره مجنون 5/5/61

 

پاسخ نامه مسابقه فرهنگی هفته دفاع مقدس

نام و نام خانوادگی: .......................................................... سن: ............

نشلنی: ........................................................................................... شماره تماس:..................

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 ب

ب

 ج

 ج

 د

 ج

 الف

 ب

 ج

 د

 ج

د 

ب

 الف

 الف

 د

الف

 ج

ج

 ب