پرتال امام خمینی - قدس سره

پرتال دفتر حضرت آيت الله العظمی خامنه ای - مدظله العالی

      امام صادق علیه السلام به جعفر بن عفان فرمود: هیچ کس نیست که درباره حسین علیه السلام شعری بسراید و بگرید و با آن بگریاند مگر آن که خداوند،  بهشت را بر او واجب می کند و او را می آمرزد. رجال شیخ طوسی،  ص.289

 

 

 

 

سی حدیث قصار از امام جعفر صادق (ع)

 

1- چهار چيز است كه کم آنها هم زياد است: آتش، دشمني، فقر و نداري، و بيماري .


2- از علائم يقين درست مرد مسلمان اين است كه مردم را به بهاي غضب الهي خشنود نسازد .


3- نخستين قدم در راه اطاعت خدا صبر و شكيبائي و رضا و خشنودي از خداست در مورد آنچه خدا براي بنده اش دوست دارد، حالا بنده را خوش بيايد يا نيايد.


4- زنداني واقعي كسي است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته است.


5- دلهاي خود را براي خاطر چيزهائي كه از شما فوت شده مشغول و گرفتار مسازيد كه ذهن شما از آمادگي نسبت به امورآتي باز خواهد ماند.


6- غني ترين ثروتمند كسي است كه اسير حرص و آز نيست.


7- هر كس كه به آنچه خدا روزيش كرده قانع باشد غني ترين مردم است.


8- عدل و داد چقدر گسترده است هر چند كم باشد.


9- هيچ انساني امين واقعي محسوب نمي شود مگر آنكه در سه مورد امانت را ادا كند : دارائي و فرزندان و ناموس . اگر در دو مورد امانتدار باشد ولي سومي را ضايع گرداند، امين نيست.

 

10- هر كه به سه چيز دل ببندد فريب مي خورد: كار نشدني را تصديق كند ، به كسي كه مورد وثوق نيست اعتماد نمايد ، و به آنچه مالك نيست طمع ورزد.


11- حاكمان نمي توانند در سه چيز كوتاهي كنند : نگهباني مرزها ، سراغ مظالم رفتن و رفع ستم از مردم كردن ، و گزينش صالحان و شايستگان براي امور اجرائي.


12- سه چيز نشانه فكر درست و نظر صائب است: خوش برخوردي، خوب گوش دادن، و نيكو پاسخ گفتن.


13- بدهكاري ، در شب موجب اندوه و در روز باعث ذلت و خواري است.


14- عافيت نعمتي است كه نمي توان شكر آنرا بجا آورد.


15- عافيت نعمتي است پنهان كه هر گاه موجود باشد فراموش مي شود و هر زمان نباشد ياد مي شود.


16- مروت و مردانگي آن است كه خداوند ترا در آنجا كه نهي كرده است، نبيند و آنجا كه فرمان داده حضور داشته باشي، غايب نبيند.


17- كسي كه به هر سؤالي پاسخ گويد، قطعاُ ديوانه است.


18- هر كه بدون قصد و عمد گناه كند به عفو و گذشت شايسته است.


19- با فضليت ترين صدقه و احسان خنك كردن يك جگر تشنه و رفع تشنگي اوست.


20- موقعي كه چهار چيز شايع شود و رواج يابد چهار چيز ديگر آشكار مي گردد : هر گاه زنا و فحشا رواج يابد، زلزله ها و زمين لزره ها رخ مي دهد؛ اگر زكات پرداخت نشود ، دامها مي ميرند؛ موقعي كه قاضي در قضاوت جور و ستم كند ، آسمان از بارش مي ايستد؛ و در صورتيكه اهل ذمه عهد بشكنند و برابر پيمان ذمه عمل نكنند، مشركان بر مسلمانان پيروز مي گردند.


21- هر كس كاري را نابهنگام شروع كند مثل اين است كه ميوه را نا رسيده چيده است.


22- خواب آرامش تن است و سخن راحتي روح و سكوت آرامش عقل و خرد .


23- سه چيز از خوشبختي شخص است: داشتن همسر مطيع و فرزند نيكو عمل و روزي فراهم ، تا انسان روز، به تأمين و تحصيل آن بپردازد و شب ، راحت نزد اهل و عيال خود باز گردد.


24- كسي كه با ستم و تعدي پيروز شده پيروزي نصيب او نشده است.


25- كسي كه براي هيچكس فضليت نشناسد آدمي خود بين است.


26- به پدرانتان نيكي كنيد تا فرزندان شما هم به شما نيكي كنند و از زنان ديگران چشم بپوشيد و عفت عمومي را رعايت كنيد تا زنانتان پاكدامن باشند.


27- كسي كه خود رأي باشد در پرتگاه لغزش قرار دارد.


28- از دست دادن نيازمندي مورد لزوم ، بهتر است از اينكه آنرا از غير اهلش بطلبي.


29- هر كس در جاهاي تهمت آور وارد شود كسي را كه به او گمان بد مي برد نبايد سرزنش بكند .


30- پنج چيز از پنج تن ناممكن است : خيرخواهي از آدم حسود ، دلسوزي از دشمن ، احترام از فاسق، وفا از زن ، و شكوه و هيبت از فقر و نداري .

 

منبع: http://moudeomam.com

 

 

Page Up

 

 

حریم سبز عشق

مناسبت های فرهنگی، تاریخی و مذهبی

سخن سبز

 

 

صفحه نخست

ارتباط با ما

پیوندها

نوا و نما

پرسش و پاسخ

حامیان

نخبگان

حماسه حضور

برنامه ها

فعالیت ها

درباره مسجد

سخن سبز