صفحه نخست | سخن سبز | در باره مسجد | فعالیت ها | برنامه ها | حماسه حضور | نخبگان | حامیان | پرسش و پاسخ | نوا و نما | پیوندها | ارتباط با ما

 

 

احكام مسجد

 

سؤال 1: قبلاً روستای ما مسجد كوچكتری داشت بعداً به علت افزایش جمعیت آنرا تخریب نموده و بدون اجازه متولی وقف، بنائی جدید و بزرگ احداث كردند آیا حكم مسجد فقط به مكان قبلی صدق می كند؟
جواب: اگر زمین مباحی را به قصد آنكه مسجد باشد به مسجد اضافه نموده اند حكم مسجد را دارد و اجازه متولی مسجد اثری ندارد بلی اگر زمینی كه به مسجد اضافه شده موقوفه باشد لازم است ابتدا زمین به نحو شرعی اجاره شود و سپس داخل مسجد قرار گیرد، و در این صورت قسمت موقوفه بعد از پایان اجاره حكم مسجد را ندارد. (ر.ک جامع المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، ج2, ص93, س280)
 

سؤال 2: آیا می شود كمك مالی دریافتی از افرادی كه از طریق حرام پولی را بدست آورده اند یا كافر و مشرك هستند را جهت ساخت مساجد و حسینیه ها مصرف نمود؟
جواب: اگر بدانید عین پول حرام است تصرف در آن و صرف در مسجد و حسینیه جایز نیست، اما نسبت به پول كافر و مشرك تصرف با اجازه حاكم شرع جامع الشرایط مانعی ندارد. (ر.ک اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری, ج2, ص129)
 

سؤال 3: آیا كسی می تواند در مسجد عروسی بگیرد؟
جواب: كارهایی كه با شؤون مسجد مناسب نیست نباید در مسجد انجام داد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، ص534، س406 مقام معظم رهبری)
 

سؤال 4: اگر در داخل مسجد دو قفسه برای كتابخانه و نوارخانه تعبیه شود، آیا از نظر مقام معظم رهبری اشكال دارد؟
جواب: اگر قفسه ها مانع نمازگزاران در مسجد نباشد اشكال ندارد ولكن اگر قسمتی از مسجد را اشغال نماید كه مانع نماز در آن قسمت گردد جایز نیست. می توانند از غرفه های وابسته به مسجد در این جهت استفاده نمایند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، ص537، س423)
 

سؤال 5: آیا پولی را كه برای مسجد جمع آوری می كنند می توانند به روحانی مسجد كه مشغول انجام وظایف دینی در مسجد می باشد به عنوان حق الزحمه داد؟
جواب: اگر پول را جهت كارهای مسجد اعم از كارهای عمرانی و فرهنگی جمع آوری می كنند اشكال ندارد و الاّ اگر برای مصرف خاصی باشد فقط باید در همان مورد خاص صرف شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ص537, س423)
 

سؤال 6: بی وضو وارد مسجد شدن چه از روی ناچاری(عادت ماهانه) و یا از روی فراموشی آیا اشكالی دارد؟
جواب: وارد شدن بدون وضو به مسجد اشكال ندارد اما وارد شدن در مسجد در حال عادت ماهانه و یا جنابت حرام است. بلی اگر از روی فراموشی باشد و یا از دری بیاید و از درب دیگر بیرون رود و یا برای بیرون بردن چیزی از مسجد باشد و توقف در مسجد ننماید اشكال ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م355 و استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج1، س175 و176)
 

سؤال 7: حكم تزئین مسجد جهت اعیاد مذهبی چیست و نماز چه صورتی در این حال پیدا می كند؟
جواب: تزئین مساجد در اعیاد و جشن های مذهبی اشكال ندارد. (ر.ک استفتائات آیه الله مکارم, ج2, ص93, س207)
 

سؤال 8: از قدیم در مساجد حائلی مثل پرده بین زنان و مردان بوده و اكنون عده ای می گویند پرده و دیوار بین زنان و مردان در حال نماز خواندن و موعظه كردن لزوم ندارد، نظر امام در این باره چیست؟
جواب: در صورتی كه مفسده ای نیست پرده لزوم ندارد. بلی در نماز، احتیاط مستحب آن است كه زن عقب تر از مرد باشد، مگر در صورتی كه بین آنها حائلی مثل پرده باشد. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج1،س78)
 

سؤال 9: در رساله ها نقاشی و تصویر در مساجد بنابر احتیاط واجب منع شده است، آیا این منع شامل عكس هم می شود یا نه؟(مرجع تقلید امام خمینی)
جواب: شامل نیست. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج1،س79)
 

سؤال 10: امروزه در بعضی از مساجد و یا مكانهائی كه نمازجمعه اقامه می شود، عكسها و پوسترهائی روبروی نمازگزاران نصب می شود، آیا نماز خواندن در این مكانها اشكال دارد؟
 

جواب: نماز صحیح است، هر چند در مقابل نمازگزار بودن آن كراهت دارد و كراهت رفع می شود به اینكه روی آن را به وسیله ای بپوشانند. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج1،س80)
 

سؤال 11: گذاشتن مرده پیش از غسل و بعد از غسل در مسجد و شستن و غسل دادن میت در حیاط مسجد چه حكمی دارد؟
جواب: نهادن جسد میت در مسجد پیش از غسل دادن اگر موجب سرایت نجاست و مستلزم هتك مسجد نباشد مانع ندارد و بعد از غسل دادن بی اشكال است و صحن مسجد اگر مسجد نباشد شستن و غسل دادن میت در آنجا اگر مخالف با وقف نباشد و موجب هتك نشود اشكال ندارد.

http://www.andisheqom.net